mandag 4. april 2011

Refleksjonsnotat til “Trygg bruk”


Vi har i løpet av denne terminen jobbet med å klargjøre et 2 skoletimers langt foredrag om personvern og trygg bruk av nettet. Prosessen har gått med på å innsamle informasjon og illustrerende virkemidler til foredraget. Vi har også vært nødt til å tilpasse informasjonen og fremleggelsen av den til den målgruppa vi skulle treffe. Jeg vil si at dette kanskje var den største utfordringen, ettersom 8.klassinger faktisk har forandret seg en del siden vi selv var 8.klassinger.
Jeg føler jeg har lært mye mer om personvern, fjerning av bilder og IP-adresser(nedlastning osv) enn det jeg kanskje kunne fra før. Men trygg nettbruk var jeg i utgangspunktet nokså sikker på. Utfordringen vi stod ovenfor var å prøve å kartlegge oss i 8.klassingenes bruk av internett og hvilke punkter vi selv ville finne mest naturlig å legge vekt på under foredraget.
Dette har vært en utrolig lærerik periode, der jeg har lært mye om å disponere fagstoff, samarbeide som en gruppe om et helhetlig foredrag og ikke minst rette seg mot en bestemt målgruppe. Prosjektet ble møtt med god respons fra lærere, og fra min side vil jeg si at vi fikk like mye lærdom ut av å holde foredraget, som den lærdommen vi håper elevene tok til seg. Spennende og utrolig lærerikt å jobbe mot ett bestemt mål!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar